Nejvyšší soud dne 24.1.2018 sp.zn. Sm 37-2018 odpověď

➽ Přijato dne 28.1.2018 do DS➽➽➽