Ministerstvo obrany dne 22.2.2018 č.j.MO 57117-2018-8694, sp.zn. SpMO 8320-2018-8694 Poskytnutí informací

➽ Přijato dne 24.2.2018 do DS

➽➽➽