Nejvyšší soud v Brně dne 25.1.2018 sp.zn. 2NT1151-2014 Usnesení

➽ Přijato dne 24.2.2018 do DS➽➽➽