Nejvyšší soud dne 6.2.2018 Sp. zn. S 22-2018 odpověď - Mgr. Ivan Chalaš

➽ Přijato dne 7.2.2018 do DS➽➽➽