Městské státní zastupitelství dne 7.2.2018 č.j.3 KZN 1079-2017 - 61 Vyrozumění o postoupení Vašich podání doručených dne 1. 2. a 3. 2. 2018 pan Miloslav Tetour

➽ Přijato dne 8.2.2018 do DS➽➽➽