Okresní státní zastupitelství Olomouc dne 8.2.2018 č.j. SPR 998-2017-31 Sdělení ohledně podání ze dne 7.11.2017

➽ Přijato dne 8.2.2018 do DS➽➽➽