Okresní státní zastupitelství Olomouc dne 6.2.2018 č.j.ZN 6057-2017-95 Vyrozumění ohledně podání ze dne 4.12.2017

➽ Přijato dne 8.2.2018 do DS➽➽➽