Obvodní soud pro Prahu 1 dne 30.1.2018 sp.zn. 6T21-2012 Odpověď na námitky

➽ Přijato dne 2.2.2018 do DS➽➽➽