Okresní soud v Prostějově dne 31.1.2018 č.j. 0 Nc 7044 - 2016 Odpověď

➽ Přijato dne 2.2.2018 do DS➽➽➽