Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 12.3.2018 č.j. KRPM-115452-13-ČJ-2017-140573-208 Vyrozumění

➽ Přijato dne 12.3.2018 do DS➽➽➽