Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 12.3.2018 č.j. KRPM-106813-19-ČJ-2017-141215 Odpověď na zaslané písemnosti - Mgr. Ivan Chalaš

➽ Přijato dne 14.3.2018 do DS


➽➽➽