Okresní soud v Prostějově dne 2.3.2018 č.j. 3T131-2017 668 USTANOVENÍ OBHÁJCE EX OFFICIO + protokol o hlavním líčení

➽ Přijato dne 2.3.2018 do DS
➽➽