Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany dne 27.2.2018 č.j. MO 62289-2018-1216 Vyrozumění o přijetí stížnosti

➽ Přijato dne 2.3.2018 do DS


➽➽➽